ทำความรู้จัก Gothic Art ศิลปะสุดล้ำค่า!

ทำความรู้จัก Gothic Art หรือ ศิลปะแบบโกธิก หรือกอทิก เป็นศิลปะสุดล้ำค่าทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรม ที่ยังคงนำมาเป็นแบบอย่าง การสร้างสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญในโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่าหลาย ๆ คน แม้ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะ ไม่ได้ชื่นชอบงานอาร์ต ก็ต้องเคยได้ยินชื่อของโกธิกแน่นอน แต่บทความเกี่ยวกับอาร์ต หรือศิลปะในวันนี้ จะพาผู้ที่สนใจทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับศิลปะแบบโกธิกให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของจิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบโดยรวมแบบอื่น ๆ พร้อมแล้วไปทำความรู้จักศิลปะแบบโกธิกไปด้วยกันเลยค่ะ

ทำความรู้จัก Gothic Art ศิลปะสุดล้ำค่า!
ทำความรู้จัก Gothic Art ศิลปะสุดล้ำค่า!

Gothic Art หรือ ศิลปะแบบโกธิก คืออะไร?

ศิลปะโกธิก (Gothic art) ว่ากันว่าเริ่มต้นขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 17 และมีอิทธิพลอยู่ประมาณ 350 ปีต่อเนื่องมาจากศิลปะโรมาเนสก์ โดยพบในศิลปะศาสนาในการสร้างมหาวิหาร (Cathedral) พอถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะลักษณะนี้ก็เผยแพร่ไปยังศิลปะในประเทศอื่นในยุโรปตะวันตก ซึ่งเรียกกันว่าศิลปะโกธิกนานาชาติ ศิลปะโกธิกนิยมกันมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 20 จากนั้นจึงเริ่มวิวัฒนาการมาเป็น ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะแขนงสำคัญของสมัยโกธิกคือ ประติมากรรม งานกระจกสี จิตรกรรมฝาผนัง การเขียนลวดลายในหนังสือวิจิตร เป็นต้น

ว่ากันว่าศิลปะกอทิกเริ่มต้นจากฝรั่งเศสและแพร่หลายไปยังประเทศอื่น ๆ และมีลักษณะตามภูมิภาคนั้น ๆ โดยลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมมีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษ และมีแบบที่ออกมาเป็นลายเส้นอันซับซ้อน ทุกส่วนล้วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์นิยม ทางศาสนาเป็นหลัก ในส่วนของโครงสร้างหลังคา ส่วนมากจะเป็นแบบโค้งแหลม ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จะหาดูได้จากมหาวิหารในฝรั่งเศส, เยอรมนี และอังกฤษ เช่น มหาวิหารแซ็ง-เดอนี (ฝรั่งเศส) มหาวิหารนัวยง (ฝรั่งเศส) มหาวิหารล็อง (ฝรั่งเศส) มหาวิหารอามีแย็ง (ฝรั่งเศส) มหาวิหารกลอสเตอร์ (อังกฤษ) และ มหาวิหารเอ็กซีเตอร์ (อังกฤษ) เป็นต้น

ศิลปะแบบโกธิก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • Gothic Art ด้านสถาปัตยกรรม

อย่างแรกที่บ่งบอกความเป็นโกธิกได้อย่างดี ต้องยกให้สถาปัตยกรรม โดยลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก อยู่ที่การมีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษ และมีการออกมาเป็นลายเส้นอันซับซ้อน ทุกส่วนในสถาปัตยกรรมนี้ ล้วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์นิยมทางศาสนา โครงสร้างหลังคาเป็นโค้งแหลม หากท่านต้องการพบเจอสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงความเป็นโกธิกแท้ ๆ สามารถดูได้ตามวิหารต่าง ๆ ในฝรั่งเศส และอังกฤษได้เลย

ส่วนวิหารดัง ๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มคนที่รักในผลงานศิลปะ ในประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษ ต้องยกให้ พระราชวังแกรนด์เพลส (Grand Place) , มหาวิหารซานตีเอโก เด กอมโปสเตลา (Catedral of Santiago de Compostela , มหาวิหารนอเตรอดาม เดอ ปารีส และโบสถ์ ซากราดา ฟามิเลีย (Sagrada Famlia)

  • Gothic Art ด้านประติมากรรม

อย่างที่แจ้งไปตอนแรก ว่าประติมากรรมของโกธิก ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับศาสนาเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าศาสนาที่ใช้สร้างประติมากรรมของโกธิก ต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ ที่เป็นศาสนาหลักในฝรั่งเศส และอังกฤษแน่นอน ซึ่งประติมากรรมที่คล้ายจริงของโกธิก ก็คือประติมากรรมคล้ายของจริงเป็นภาพพระเยซู  นักบุญ  แม่พระที่ซ้อนความเศร้าศรัทธาภายใต้เสื้อคลุมที่หน้า หากท่านต้องการเห็นประติมากรรมเหล่านี้ สามารถหาดูได้ตามมหาวิหาร หรือวิหารขึ้นชื่อของอังกฤษ และฝรั่งได้เลย

  • Gothic Art ด้านจิตรกรรม

จิตรกรรมสมัยโกธิค เป็นอีกส่วนที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะยังคงหลงเหลือความงาม และสื่อถึงอารยธรรมต่าง ๆ ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยจิตกรรมของโกธิก มีพื้นที่เขียนภาพบนฝาผนังน้อยลง เพราะสถาปัตยกรรม มีช่องเปิดมาก ดังนั้น จึงมักเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีบานหน้าต่าง สำหรับการเขียนภาพในหนังสือเขียน  มักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะองในชุดเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พลิ้ว และโค้งไหวอย่างอ่อนช้อย การประดับกระจกสี หรือ STAIN GLASS เป็นศิลปะที่เด่นแทนรูปเขียน ซึ่งศิลปะโกธิคที่สื่อถือโกธิกได้ชัดมาก ๆ ก็คือ การประดับกระจกสีตามช่องประตู และหน้าต่างทำเป็นลวดลายต่าง ๆ รวมกันอยู่ภายในกรอบ เมื่อดูภาพจากช่องที่มีแสงสว่างผ่าน ก็จะคล้ายกับรูปภาพนั้นเขียนด้วยแก้วสีทั้งหมด นับเป็นจิตกรรมที่วิเศษ และสร้างคสามตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นได้ดีมาก ๆ และเช่นเคย หากท่านต้องการชมจิตกรรมแบบโกธิก    แท้ ๆ ท่านสามารถเดินทางไปดูได้จากมหาวิหาร หรือวิหารชื่อดัง ในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศอังกฤษได้เลยค่ะ

ทำความรู้จัก Gothic Art ศิลปะสุดล้ำค่า!

ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

  • โกธิกจะมาในลักษณะโปร่งบาง ดูไม่ดูหนา หรือมืดทืบเหมือนศิลปะแบบโรมาเนสก์ แถมยังดูอ่อนช้อยมากกว่าอีกด้วย
  • โกธิกจะมีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและมีแบบที่ออกมา เป็นลายเส้นอันซับซ้อนทุกส่วนล้วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นสัญลักษณ์นิยมทางศาสนา
  • โครงสร้างหลังคาของโกธิก เป็นโค้งแหลม
  • โกธิกจกะมาในโครงสร้างทรงสูง มียอดหอคอยรูปทรงแหลมอยู่ข้างบน ทาให้ตัวอาคารมีรูปร่างสูงระหงขึ้นสู่เพดาน หรือมีลักษณะโปร่งบางและแลดูอ่อนช้อย
  • โกธิกมีวิวัฒนาการใช้ค้ายัน (buttress) ที่ทาด้วยอิฐปูนไว้ค้ายันจากภายนอก และการใช้เสาหิน(Column) เพื่อรองรับน้าหนักของหลังคา ช่วยทาให้น้าหนักของหลังคากระจายไปทั่วโครงสร้างของตัวอาคาร
  • ประตูหน้าต่างของโกธิก เปลี่ยนจากโค้งกลมขนาดเล็กเป็นโค้งแหลมขนาดกว้าง ที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้
  • ภาพบนกำแพงของโกธิก มีการประดับด้วยกระจกสี (stained glass) ขนาดใหญ่ด้วยสีสันงดงาม

คราวนี้มาต่อกันเรื่อง เกมสล็อต มาใหม่ PANDA MASTER เกมมาใหม่ในปี 2563 วันนี้เราเปิดตัวมาแบบสายบู้เลย เพราะว่าเราจะมาแนะนำตัวเกมใหม่ ของค่าย สล็อต ซึ่งเป็นตัวเกมที่ท้าทายมาก อย่างที่เห็นเพื่อนๆ หลายคนนั้น ก็เคยเล่นเกมสล็อตแพนด้าใช่ไหม บ้างก็ว่านี่มันเป็นแพนด้าล็อกเกลือ บ้างก็บอกว่าเป็นแพนด้าพารวย

บทความแนะนำ : สูตรเกมสล็อต แจ็คพอตแตกทุกวัน