Doraemon Story of Seasons

ทำสวน ทำไร่แบบยุคศตวรรษที่ 22 กับ เกม Doraemon Story of Seasons

Doraemon Story of Seasons เกมปลูกผักภาคใหม่ ที่เปิดให้ชาว Switch และ PC ได้เล่นกันแบบเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้ว และนับเป็นครั้งแรกของชาว PC ที่ได้เล่นเกมปลูกผักแบบต้นฉบับจากผู้สร้างดั้งเดิมของเกม Harvest Moon ภาค PS1 ด้วย จึงไม่แปลกที่ระบบอะไรหลายๆอย่าง..